प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) को आंगिक शिक्षालय यस धवलागिरी प्राविधिक शिक्षालयमा यसै शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ मा Pre-Diploma कार्याक्रममा अध्ययनको लागि भर्ना खुल्यो

Leave a Comment