नयां बिधार्थि भर्ना सम्बन्धि सुचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, (CTEVT) को आङ्गिक शिक्षालय यस धवलागिरि प्राविधिक शिक्षालयमा, यसै शैक्षिक शत्र २०७९/०८० मा भर्ना खुल्यो।

Read More

भर्ना सम्बन्धि सुचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) को आंगिक शिक्षालय यस धवलागिरी प्राविधिक शिक्षालयमा यसै शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ मा Pre-Diploma कार्याक्रममा अध्ययनको लागि भर्ना खुल्यो

Read More